Kvalitāte


Mūsu izstrādājumi lielākoties tiek izmantoti pamatņu būvniecībā, sienu un starpsienu stiprināšanā. Tiem ir jābūt ļoti izturīgiem un ar lielu nodilumizturību. Mūsu izstrādājumu kvalitāte ir apstiprināta ar vairākiem sertifikātiem, kurus izsnieguši augsti cienījami kvalitātes kontroles institūti. 

Mēs pievēršam nedalītu uzmanību katram būvniecības blokam

KOMO SERTIFIKĀCIJA

KOMOKOMO atestācija un izstrādājuma sertifikācija paredz abos dokumentos iekļautās priekšrocības. Būvniecības nozarē arvien vairāk dalībnieku apzinās KOMO sertifikācijas sniegtās priekšrocības. Līdz ar to arvien vairāk dalībnieku iegūst izstrādājumiem KOMO atestātu un izstrādājuma sertifikātu.

Ja jūs izvēlaties atestāciju un izstrādājuma sertifikāciju, varat būt pārliecināti par izstrādājuma specifikāciju. Neatkarīgs būvniecības speciālists pastāvīgi pārbauda, vai būvniecības izstrādājumi, būvniecības elementi un sistēmas atbilst attiecīgajiem (būvniecības) standartiem. Sertifikāts tiek izsniegts tikai tad, ja apstrādes prasības un prakses atbilst sertifikāta priekšnosacījumiem.

Apliecinātājiestāde pārbauda arī specifikācijas, izmantojot sistēmu, kas ir noteikta novērtēšanas vadlīnijās. Līdz ar to klientam, apliecinātājiestādei, būvuzņēmējam un galalietotājam tiek nodrošināts izstrādājums, kas atbilst kvalitātes sertifikāta tehniskajai (izstrādājuma) specifikācijai.

Uz izstrādājumiem, kam ir piešķirts KOMO atestāts un izstrādājuma sertifikāts, ir jābūt vismaz KOMO uzlīmei (attēlā) un sertifikāta numuram.

„MasterBloc” bloks ir vienīgais tirgū pieejamais būvniecības bloks, kam ir derīgs KOMO marķējums. No „MasterBloc” blokiem izgatavotajiem blokiem un sienām ir KOMO sertifikāts.

KOMO-certificaat-Masterbloc.pdf (EN)


KIWA SERTIFIKĀTS NLBSB

NLBSB sertifikāts garantē galalietotājam, ka izmantotie betona izstrādājumi ir izgatavoti no tīrām granulām, kuru izcelsmi var izsekot līdz to avotam, un ka ūdens/cementa attiecība (kas nosaka salizturību un citas īpašības) ir pareiza. KIWA apliecinātājiestāde vairākas reizes gadā pārbauda, vai izgatavotājs ražo betona izstrādājumus atbilstoši specifikācijai.

KIWA-Certificate (pdf)


CE SERTIFIKĀTS; CE2+

CE logotips uz mūsu izstrādājumiem apliecina, ka mēs ražojam savus galaproduktus saskaņā ar Eiropas kvalitātes noteikumiem. Turklāt mēs izpildām arī CE2+ marķējuma prasības. Tas norāda, ka mēs ļaujam neatkarīgai iestādei (KIWA) pārbaudīt katru ražošanas procesa posmu. CE2+ kvalitātes marķējums tika izveidots kā valsts lietussarga kvalitātes zīme, piemēram, BENOR Beļģijā, KOMO Nīderlandē u. tml. Galu galā kvalitāte sniedzas pāri valstu robežām. Respektīvi, CE2+ attiecas uz iekšējo kvalitātes kontroli Eiropas līmenī.

CE-Certificate (pdf)


WTCB SERTIFIKĀTS/SERTIFIKĀTI

Katru reizi, kad laižam tirgū jaunu izstrādājumu, vispirms pārbaudām visas tā strukturālās inženiertehniskās īpašības, kas varētu būt nozīmīgas. Mūsu partneris šiem izpētes darbiem ir plaši zināmais Beļģijas Būvniecības pētniecības institūts (WTCB).

top