Meie tooteid kasutatakse peamiselt vundamentide, tugiseinte ja vaheseinte ehitamiseks. Seetõttu peavad nad olema äärmiselt tugevad ja vastupidavad.

Selleks, et tagada teile väärilist kindlust, anname me kõigi meie toodetega kaasa sertifikaadid, mille on väljastanud väga auväärsed instituudid ja ametiasutused nii kodu- kui ka välismaal.

KOMO SERTIFITSEERIMINE

KOMO on Hollandis Goudas asuv sõltumatu instituut, mille eesmärk on ehitus- ja sanitaartööstustes rohkem selgust luua. Seda on instituut teinud alates 1962. aastast. Andes välja KOMO sertifikaate ja omades KOMO kvaliteedimärki, toimib instituut sõltumatu järelevalveorganina, mis kontrollib ja annab ehitusmaterjalidele kvaliteedigarantii.

KOMO pakub toote ja protsessi uurimise ning sertifitseerimise valdkonnas mitmeid teenuseid ning väljastab järgmisi tõendeid: KOMO tootesertifikaat, KOMO tunnistus, KOMO protsessisertifikaat, KOMO juhtimissertifikaat.

KOMOl on ka tootesertifikaadiga KOMO tunnistus, mis ühendab KOMO tootesertifikaadi eelised KOMO tootesertifikaadi ja KOMO tunnistusega. Suurenev arv ehitus- ja sanitaartööstuses tegutsejaid hindab seda väärtust, mida KOMO kvaliteedikontrollile lisab. Seepärast suureneb KOMO tunnistuse ja tootesertifikaadiga toodete kogus iga päevaga. Tooted, millele on antud KOMO tunnistus ja tootesertifikaat, peavad sisaldama vähemalt KOMO märgist ja sertifikaadi numbrit.

Kui te soovite tunnistust tootesertifikaadiga, valite te kinnituse nimetatud toote spetsifikatsioonide kohta. See kinnitus on tagatud väliseksperdi arvamusega, kes kontrollib pidevalt, kas ehitustoode, ehituselement või ehitussüsteem vastab asjakohastele eeskirjadele ja õigusaktidele. Siiski on nõue, et (võimalikud) töötlemisjuhised ja nende kohaldamine peavad vastama tunnistuse tingimustele.

KOMO kontrollib ka spetsifikatsioone hindamisjuhistes määratletud süstemaatika järgi. Tänu KOMO poolt rakendatud metoodikale ehitustoodete ja -protsesside kvaliteedi kontrollimiseks on kliendil, väljastajal, töövõtjal ja lõpuks kasutajal endal kindlustunne, et kasutatud toode vastab kvaliteediaruande tehnilisele (toote-) spetsifikatsioonile.

Ainus kehtiva KOMO tootesertifikaadiga lukustuv plokk, mis on hetkel turul saadaval, on Masterbloc. Nii plokil endal kui ka seinal, mis on Masterbloc lukustuvatest plokkidest laotud, on KOMO sertifikaat.
KOMO-certificaat-Masterbloc (pdf)

“Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung”

Terminit „Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung“ saab eesti keelde tõlkida kui „Üldine ehitusjärelevalve heakskiit“.

ABZ on heakskiidu sertifikaat uuenduslike ja reguleerimata tehniliste toodete ja ehitusmeetodite jaoks. Saksamaal võib seda välja anda ainult Deutsches Institut für Bautechnik / Saksamaa Ehitusinstituut (DIBt). DIBt on Saksa piirkondlike omavalitsuste (Länder) heakskiitev asutus ja kontrollib muuhulgas, kas tooted vastavad erinevates Saksamaa liidumaades kehtivatele ehituskoodeksitele.

Enne „Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung“ väljaandmist kontrollitakse toote kõiki olulisi omadusi, et teada saada, kas need vastavad asjakohastele eeskirjadele ja õigusaktidele, pöörates erilist tähelepanu ohutuselementidele ja vastavusele ohutusnõuetega.

Nende seas on: stabiilsus; kaitse kahjulike mõjude eest; tervisekaitse; kaitse tulekahju, kuumuse, heli ja äkiliste šokkide eest; liiklus- ja logistikaohutus.

Masterblocil on DIBt-i „Zulassung“ (nr Z-17.1.-1146) nii üksikutele plokkidele kui ka Masterbloc elementidega ehitatud seintele. „Zulassung“ on antud ka Masterbloc-süsteemi kasutamisele tulemüürina.
Allgemeine_Bauaufsichtliche_Zulassung_Masterbloc (pdf)

KIWA SERTIFIKAAT S LBSB

Kiwa on Belgias ja Hollandis asuv sõltumatu sertifitseerimisorganisatsioon, mille eesmärk on tagada toodete ja protsesside kvaliteet. KIWA teeb seda inspekteerimiste, ekspertiiside ja testimiste abil, mis üheskoos on tunnistuse väljaandmise aluseks. Kiwa tegutseb ka informatsiooni kogumise, uurimise ja koolituse tehnilise keskusena. Kiwa ei keskendu ainult ehitussektorile – organisatsioon viib läbi tehnilisi uuringuid paljude tööstusharude klientide, sealhulgas valitsuse, kommunaalteenuste turu ja tööstuse jaoks.

Kiwa eesmärk on kasvatada usaldust toodete ja protsesside kvaliteedi vastu, muutes need läbipaistvaks ja andes neile tagatise, rakendades sihipäraselt ettevõttesiseseid tehnilisi teadmisi. Tänu püsivale tegutsemisele on Kiwa endale aastate jooksul loonud hea maine – tegemist on usaldusväärne sertifitseerimisasutusega, mis saavutab alati kindlad tulemused.

Kiwa töö kõige tuntum näide on nende Kiwa kvaliteedimärk, mida võib sageli leida toodete põhjalt. See kvaliteedimärk (ja vastav sertifikaat) näitab kohe teie toote olemuslikku kvaliteeti ja usaldusväärsust.

Masterbloc sai sertifikaadi (nr K23375 / 01), mille on tunnustanud nii Hollandi Transpordi-, Riiklike Ehitustööde ja Veemajanduse Ministeerium, kui ka Elamumajandus-, Linnaplaneerimis- ja Keskkonnaministeerium. Sertifikaadi põhjal on Masterbloc-süsteem ehitusmaterjalide resolutsiooniga vastavuses.

NLBSB-sertifikaat garanteerib lõppkasutajale konkreetselt, et kasutatud betoontooted on valmistatud puhastest graanulitest, mille päritolu on võimalik kindlaks teha; samuti on vee ja tsemendi suhe paigas (mis muu hulgas määrab külmakindluse). Sõltumatu ja akrediteeritud sertifitseerimisasutus KIWA kontrollib mitu korda aastas, kas tootja toodab betooni vastavalt õigusnormidele.

KIWA-Certificate (pdf)

CE SERTIFIKAAT | CE2+

CE on fraasi Conformité Européenne lühend, mis tähendab Euroopa õigusaktidega kooskõlas olemist. Praktiliselt ei tähenda CE Euroopa kvaliteedimärki, vaid on pigem viide selle kohta, et nimetatud toode vastab kõigile asjakohastele Euroopa õigusaktidele ja on kooskõlas Euroopa Liidus kehtestatud juhistega. Näidates CE logot oma tootel, tunnistab tootja avalikult, et see vastab Euroopa kõrgetele kvaliteedinõuetele, ja näitab, et tema vastutab seaduslikult oma toote kvaliteedi eest. Sel moel tagab CE logo, et meie lõpptooteid toodetakse Euroopa õigusaktide kohaselt kvaliteedi, omaduste ja vastavuse osas.

Enamikel ehitustoodetel peab olema nii CE märk kui ka täiendav vastavus-/ toimivusdeklaratsioon, enne kui on võimalik neid isegi Euroopa siseturule lasta.

 

Oleme otsustanud minna isegi veel kaugemale, pannes oma toodetele CE 2+ märgise, kinnitades sellega, et kõiki tootmisprotsesside etappe meie tootmisrajatistes kontrollib välisasutus (KIWA)

CE 2+ kvaliteedimärk on olulisem kui riiklikud kvaliteedimärgid (nt BENOR Belgias, KOMO Hollandis), kuna nõudlus kvaliteedi järele ulatub üle riigipiiride. Lühidalt on CE 2+ sisemise kvaliteedi tagamise täiustatud meetod Euroopa tasandil.

Sõltumatu inspekteerimisasutus Kiwa on Masterblocile väljastanud tootmisprotsessi vastavussertifikaadi (nr 0620-CPR-90475/01). Lisaks on Gubbels Masterbloc Concrete Group Ltd saanud Kiwa poolt sertifikaadi (nr 0620-CPD-41438) meie tootmisprotsessi nõuetele vastavuse kohta.

WTCB SERTIFIKAAT/TUNNISTUSED

WTCB tähistab Ehitusfirmade Teadus- ja Tehnikakeskust. See on Belgias asuv erauurimisinstituut, mille põhieesmärk on Belgia ehitussektori kasuks teaduslike ja tehniliste uuringute läbiviimine, aga lisaks ka tehniline abi, nõustamine, koolitus ja innovatsiooni soodustamine ehitussektoris. Osana oma teenustest korraldab WTCB ka tehnilist tunnustamist, normaliseerimist ja sertifitseerimist.

Uue tootega alustades kasutame WTCB poolt kogutud andmeid meie toote põhjalikuks kontrollimiseks kõigi kasutatavate tehniliste omaduste järgi. Me teeme seda vabatahtlikult ja oma kulul, ilma et oleksime seadustega sunnitud seda tegema, sest me oleme juba loonud kvaliteeditraditsiooni ja missiooni pakkuda oma klientidele ainult parimaid ehitusmaterjale.