Mūsu preces galvenokārt tiek izmantotas pamatu, nesošo sienu un starpsienu būvniecībā. Tāpēc tām ir jābūt ārkārtīgi stiprām un ilgmūžīgām.

Lai sniegtu Jums pārliecību, kuru Jūs esat vērti,  visiem mūsu produktiem mēs izsniedzam sertifikātus, kurus piesķir ļoti cienījami nacionālie un ārvalstu institūti.

KOMO SERTIFIKĀCIJA

KOMO ir neatkarīgs institūts, kas atrodas Goudā (Nīderlandē), un kas cenšas ieviest lielu skaidrību būvniecībā un ūdensvadu nozarē un  darbojas kopš 1962.gada. Izsniedzot KOMO sertifikātus ar KOMO kvalitātes zīmi, institūts kalpo par neatkarīgu kontrolējošu orgānu, kas pārbauda un garantē būvniecības materiālu kvalitāti.

KOMO sniedz vairākus pakalpojumus preču un procesu pārbaudes un sertificēšanas jomā, izsniedz sekojošus sertifikātus: KOMO produkta sertifikāts – KOMO atestācija – KOMO procesa sertifikāts – KOMO vadības sertifikāts.

KOMO-atestācija ar produkta sertifikātu apvieno KOMO produkta sertifikāta un KOMO-atestācijas labumus. Arvien lielāks kompāniju skaits būvniecībā un ūdensvadu nozarē novērtē nozīmi, kuru KOMO piešķir kvalitātes kontrolei. Tieši tāpēc produktu skaits ar KOMO-atestāciju ar produkta sertifikātu katru dienu palielinās. Produktiem, kuriem ir KOMO-atestācija ar produkta sertifikātu,  jābūt vismaz ar KOMO etiķeti un sertifikāta numuru.

Ja Jūs izejat atestāciju ar produkta sertifikātu, Jūs izvēlaties pārliecību minētā produkta tehniskajos raksturojumos. Šo pārliecību garantē  ārējais eksperts , kurš pastāvīgi pārbauda, vai būvniecības produkts, būvniecības elements vai būvniecības sistēma atbilst aktuālajiem noteikumiem un likumdošanai. Taču pārbaudes (iespējamām) instrukcijām un to pielietošanai ir jāatbilst atestācijas nosacījumiem.

KOMO pārbauda arī specifikācijas saskaņā ar sistemātiku, kura ir noteikta novērtēšanas rokasgrāmatā. Pateicoties metodoloģijai, kuru KOMO pielieto, lai pārbaudītu būvniecības produktu un procesu kvalitāti, klients, vadoša persona, darbuzņēmējs un beidzot pats lietotājs var būt pārliecināti, ka izmantojamais produkts atbilst kvalitātes deklarācijas tehniskajām (ražošanas) specifikācijām.

Vienīgie bloki, kuri šobrīd ir pieejami tirgū ar spēkā esošu KOMO produkta sertifikātu, ir Masterbloc. Paši bloki un siena, kura ir izbūvēta no Masterbloc blokiem, ir sertificēti KOMO.
KOMO-certificaat-Masterbloc (pdf)

“Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung”

„Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung“ var iztulkot latviešu valodā kā „Vispārējā tehniskā atļauja”.

ABZ – apstiprinājuma sertifikāts, kurš ir paredzēts inovatīviem un neregulējamiem tehniskiem produktiem un būvniecības metodēm. Vācijā to izsniedz vienīgi Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt). DIBt – Vācijas Reģionālās valdības  struktūra (Länder),  kas pārbauda, vai produkti atbilst dažādu Vācijas reģionu Būvniecības normām un noteikumiem.

Pirms ABZ izsniegšanas visi produkta svarīgie aspekti tiekpārbaudīti, lai pārliecinātos, ka tie atbilst instrukcijām un likumdošanai, īpašu uzmanību veltot drošības rādītājiem.

To vidū: Stabilitāte – aizsardzība pret kaitīgām ietekmēm – Veselības aizsardzība – Aizsardzība pret uguni, siltumu, skaņu un pēkšņiem triecieniem – Transporta un loģistikas drošība.

Masterbloc has received a “Zulassung” by the DIBt (with nr. Z-17.1.-1146) for both the individual blocks as well as a wall constructed with Masterbloc-elements. With the “Zulassung”, the Masterbloc-system is also approved to serve as a firewall.
Allgemeine_Bauaufsichtliche_Zulassung_Masterbloc (pdf)

KIWA SERTIFIKĀTS S LBSB

Kiwa ir neatkarīga sertificēšanas organizācija, kas atrodas Beļģijā un Nīderlandē, un tās mērķis ir garantēt produktu un procesu kvalitāti. KIWA īsteno pārbaudes, ekspertīzes un testus, kuri ir pamats sertifikāta izsniegšanai. Kiwa ir arī tehniskais centrs informācijas vākšanai, izpētei un apmācībai. Kiwa  koncentrējas ne tikai būvniecības rūpniecībā, betveic arī tehniskās aptaujas klientiem daudzās rūpniecības nozarēs, tajā skaitā valdībā, pakalpojumu tirgū un rūpniecībā.

Kiwa mērķis ir garantēt produktu un procesu kvalitāti, padarot tos  caurskatāmus un pārbaudot tos, pielietojot iekšējās tehniskās zināšanas. Pastāvīgi sniedzot šādus pakalpojumus, šo gadu laikā Kiwa nopelnīja sev uzticama sertificēšanas centra  reputāciju, uz kura rezultātiem var paļauties.

Vispazīstamākais šī darba piemērs ir Kiwa kvalitātes zīme, kura atrodama uz produkta. Šī kvalitātes zīme (un atbilstošais sertifikāts) uzreiz apliecina Jūsu produkta kvalitāti un drošumu.

Masterbloc saņēma sertifikātu (ar Nr. K23375/01), kuru apstiprina Nīderlandes Transporta ministrija, Sabiedriskio darbuun Ūdens resursu pārvalde, kā arī Dzīvokļu celtniecības, Teritoriālās Plānošanas un Apkārtējās Vides ministrija, paziņojot, ka Masterbloc-sistēma atbilst Būvniecības materiālu rezolūcijai.

NLBSB-sertifikāts   lietotājam garantē, ka izmantojamie betona produkti ir izgatavoti no tīrām granulām, kurām var izsekot līdz avotam, kā arī ūdens/cementa proporcija ir ievērota (kas nosaka izturību pret salu). Neatkarīgais un akreditētais sertificēšanas centrs KIWA vairākas reizes gadā pārbauda, vai ražotājs ražo betonu saskaņā ar tiesiskajam normām.

KIWA-Certificate (pdf)

CE SERTIFIKĀTS | CE2+

CE ir saīsinājums, un tas apzīmē Conformité Européenne, tas ir, atbilstoši Eiropas likumdošanai. Būtībā CE nav Eiropas kvalitātes zīme, bet drīzāk rāda, ka produkts atbilst Eiropas likumdošanas  prasībām un piemērotajām rekomendācijām, kuras nosaka Eiropas Savienība. Liekot CEemblēmu uz produktiem, ražotājs apstiprina, ka tie atbilst augstām Eiropas prasībām kvalitātes ziņā, un turklāt viņs ir atbildīgs par sava produkta kvalitāti. Tādā veidā CEemblēma garantē, ka mūsu  produkti tiek ražoti saskaņā ar Eiropas likumdošanu kvalitātes, ražošanas un atbilstības ziņā.

Lielākajai būvniecības produktu daļai ir jābūt ar CEmarķējumu, kā arī ar ražošanas sertifikātu / deklarāciju pirms produkcijas izlaišanas Eiropas tirgū.

Mēs nolēmām izdarīt vēl vairāk, izvietojot uz mūsu produktiem CE 2 + marķējumu, tādā veidā paziņojot, ka mūsu ražošanā visus  etapus pārbauda ārējā aģentūra (KIWA)

CE 2 + kvalitātes zīme ir augstāka par nacionālajām kvalitātes zīmēm (piemēram, BENOR Beļģijā, KOMO Nīderlandē), jo pieprasījumam pēc kvalitātes nav robežu. Īsumā, CE 2 + ir uzlabotā metode iekšējai kvalitātes garantijai Eiropas līmenī.

Neatkarīgs kontroles dienests Kiwa izsniedza atbilstības sertifikātu (ar Nr. 0620-CPR-90475/01) Masterbloc ražošanas procesam. Turklāt Gubbels Masterbloc Concrete Group Ltd saņēma Kiwa sertifikātu (ar Nr. 0620-CPD-41438) par mūsu ražošanas procesa atbilstību.

WTCB SERTIFIKĀTS / ATESTĀCIJA

WTCB apzīmē „Būvniecības kompāniju zinātniski-tehniskais centrs”. Šis ir privāts Beļģijas pētniecības institūts, kurš veic zinātniski-tehniskos pētījumus Beļģijas būvniecības sektora interesēs, kā arī sniedz tehnisko palīdzību un apmācību,  veicina inovācijas būvniecības sektorā. Kā vienu no pakalpojumiem, WTCB veic arī tehnisko atestāciju, standartizāciju un sertifikāciju.

Katru reizi, kad mēs izlaižam jaunu produktu, mēs izmantojam uzkrātās WTCB zināšanas, lai rūpīgi pārbaudītu mūsu produktus pēc visām tehniskām īpašībām. Mēs darām to labprātīgi, bez maksas, bez piespiešanas pēc likuma, tāpēc ka mēs ievērojam kvalitātes tradīciju un misiju sniegt mūsu klientiem tikai labākos būvniecības materiālus.