Pagrindinė mūsų produktų naudojimo sritis   – pamatų, nešančiųjų sienų ir pertvarų statyba.  Todėl jie turi būti ypač tvirti ir patvarūs.

Norėdami suteikti Jums užtikrintumą, kurio nusipelnote, mes  kartu su visais savo produktais  pateikiame sertifikatus, išduotus  tiek nacionalinių, tiek tarptautinių pripažintų sertifikavimo  institutų ir  aprobavimo institucijų,.

KOMO SERTIFIKAVIMAS

KOMO yra nepriklausomas, nuo 1962 m. veikiantis institutas, įsikūręs Gouda (Nyderlanduose); jo tikslas – užtikrinti didesnį aiškumą statybos ir santechnikos pramonėje; Išduodamas KOMO-sertifikatus ir  leisdamas naudoti KOMO kokybės ženklą, institutas veikia kaip nepriklausoma priežiūros institucija, tikrinanti ir garantuojanti statybinių medžiagų kokybę.

KOMO  teikia eilę paslaugų produkto ir proceso tyrimų ir sertifikavimo srityje bei išduoda šiuos sertifikatus: KOMO produkto sertifikatą – KOMO atestatą – KOMO proceso sertifikatą – KOMO vadybos sertifikatą.

KOMO taip pat teikia KOMO atestavimo su produkto sertifikavimu paslaugą, kuri apjungia KOMO produkto sertifikavimo, išduodant KOMO produkto sertifikatą, privalumus su KOMO atestavimu. Vis daugiau statybos ir santechnikos sektorių įmonių pripažįsta, kokią pridėtinę vertę KOMO suteikia kokybės kontrolei. Būtent todėl kasdien auga KOMO atestuotų produktų su produkto sertifikatu skaičius. Ant produktų, kurie tiekiami su KOMO atestatu ir produkto sertifikatu, turi būti mažiausiai KOMO ženklas ir sertifikato numeris.

Jei ketinate pasirinkti atestavimą su produkto sertifikatu, tai reiškia, kad norite būti užtikrinti dėl konkretaus produkto specifikacijų. Tokį užtikrinimą garantuoja nepriklausomas išorės ekspertas,  kuris nuolat tikrina, ar statybos produktas, statybinis elementas arba statybos sistema atitinka taikytinus norminius ir teisinius aktus. Tačiau reikalaujama, kad (galimos) technologinės instrukcijos ir jų taikymas atitiktų atestavimo sąlygas.

KOMO taip pat tikrina specifikacijų atitiktį klasifikacijos metodams, nurodytiems vertinimo gairėse. KOMO metodologijos,  taikomos, tikrinant statybos produktų ir procesų kokybę,  dėka visi – ir klientas, užsakovas, rangovas ir, galiausiai, pats vartotojas gali būti užtikrinti, kad naudojamas produktas atitinka techninę (produkto) specifikaciją, nurodytą kokybės deklaracijoje.

Masterbloc  šiuo metu yra vienintelis gamintojas surenkamų blokelių rinkoje, turintis galiojantį  KOMO-produkto sertifikatą. Ir pats blokelis, ir iš Masterbloc surenkamų blokelių pastatyta siena yra sertifikuoti KOMO.
KOMO-certificaat-Masterbloc (pdf)

“Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung”

„Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung“ galima būtų išversti į lietuvių kalbą kaip “bendrasis statybų priežiūros leidimas”.

ABZ yra sertifikatas-leidimas, skirtas novatoriškiems ir nepatenkantiems į reguliavimo apimtį techniniams produktams ir statybos metodams. Vokietijoje jį gali išduoti vienintelis Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt)“/Vokietijos Statybos technikos institutas/. DIBt yra Vokietijos Regioninių Vyriausybių (Žemių)  (Länder) priežiūros ir leidimus išduodanti institucija  ir tikrina, be kita ko, ar produktai atitinka įvairių Vokietijos Žemių Statybos Kodekso reikalavimus.

Prieš išduodant „allgemeine bauaufsichtliche Zulassung“, tikrinami visi svarbūs produkto aspektai, siekiant įsitikinti, ar jie atitinka taikytinus norminius ir teisinius aktus, ypatingą dėmesį kreipiant į produkto saugumo savybes, tokias kaip:

Stabilumas – apsauga nuo žalingo poveikio – Higieninis saugumas – Atsparumas ugnies, karščio, garso ir staigių smūgių poveikiui  – Transportavimo ir logistikos saugumas.

Ir atskiriems Masterbloc blokeliams, ir sienai, pastatytai iš Masterbloc elementų,  išduotas  DIBt  “Zulassung” (Nr. Z-17.1.-1146).  Masterbloc sistemai taip pat išduotas patvirtinimas ją naudoti, kaip priešgaisrinę  sieną.
Allgemeine_Bauaufsichtliche_Zulassung_Masterbloc (pdf)

KIWA SERTIFIKATAI LBSB

Kiwa yra nepriklausoma sertifikavimo organizacija, įsikūrusi Belgijoje ir Nyderlanduose, kurios tikslas – užtikrinti produktų ir procesų kokybę. KIWA tai užtikrina, atlikdama patikrinimus, analizę ir testus; visų šių metodų visuma sudaro pagrindą išduoti sertifikatus. Kiwa taip pat veikia, kaip techninis centras, užsiimantis informacijos rinkimu, tyrimais ir mokymais. Kiwa dėmesio objektas – ne tik statybos pramonė, ji taip pat atlieka techninius tyrimus klientams iš daugelio kitų sektorių, įskaitant valstybinį sektorių, komunalinių paslaugų rinką ir pramonę.

Kiwa tikslas –  kryptingai taikant Kiwa sukauptą patirtį ir žinias, užtikrinti pasitikėjimą produktų ir procesų kokybe, padarant juos skaidrius ir garantuojant jų atitiktį. Nuosekliai eidama šiuo keliu, Kiwa per ilgus savo veiklos metus užsitikrino solidžią reputaciją, kaip patikima, svarius rezultatus pateikianti sertifikavimo institucija.

Žinomiausias Kiwa atliekamo darbo pavyzdys yra Kiwa kokybės ženklas, kurį dažnai galima pamatyti ant produktų dugno. Šis kokybės ženklas (ir atitinkamas sertifikatas) iš karto parodo Jūsų produktui būdingą kokybę ir patikimumą.

Masterbloc išduotas  sertifikatas (Nr K23375/01), pripažintas ir  Olandijos Transporto, civilinės statybos ir vandentvarkos ministerijos  bei  Būtų ūkio, teritorinio planavimo  ir aplinkos ministerijos, kuriuo patvirtinama, kad  Masterbloc sistema atitinka nutarimo dėl statybinių medžiagų nuostatas.

NLBSB sertifikatas konkrečiai garantuoja galutiniam vartotojui, kad naudojami betono produktai yra pagaminti iš gryno granulato, kurio kilmės šaltinį galima identifikuoti, taip pat, kad išlaikytas vandens/cemento santykis (kuris nulemia, šalia kitų savybių, ir atsparumą šalčiui). Nepriklausoma ir akredituota sertifikavimo institucija KIWA keletą kartų per metus tikrina, ar gamintojas gamina betoną, laikydamasis teisinių aktų reikalavimų.

KIWA-Certificate (pdf)

CE CERTIFICATE | CE2+

CE – tai „Conformité Européenne“ santrumpa, reiškianti  “atitiktis Europos teisiniams aktams“. Praktiškai, CE nėra Europos kokybės ženklas, bet greičiau  nuoroda, kad tam tikras produktas atitinka visų taikytinų Europos teisinių aktų reikalavimus ir Europos Sąjungos nustatytas taikytinas gaires. Ženklindamas savo produktus CE ženklu,  gamintojas viešai pripažįsta, kad  jis laikosi aukštų Europos kokybės reikalavimų ir kad prisiima teisinę atsakomybę už savo produkto kokybę. Tokiu būdu CE ženklas garantuoja, kad mūsų galutiniai produktai gaminami, laikantis  Europos teisinių aktų, reguliuojančių kokybę, produkto eksploatacines savybes ir atitiktį.

Dauguma statybos produktų, tam, kad iš viso būtų įmanoma juos tiekti Europos vidaus rinkai, privalo turėti ir CE ženklą, ir paruošti papildomą atitikties/produkto savybių deklaraciją.

Mes nusprendėme žengti dar toliau, ženklindami savo produktus  CE 2+ ženklu, ir tokiu būdu deklaruodami, kad visi gamybos proceso etapai mūsų gamybos objektuose yra tikrinami išorinės institucijos  (KIWA)

CE 2+ kokybės ženklas yra viršesnis ženklas, apimantis nacionalinius kokybės ženklus  (pavyzdžiui,  BENOR Belgijoje, KOMO Nyderlanduose), kadangi kokybės reikalavimai peržengia valstybės sienas. Trumpai tariant,  CE 2+ yra patobulintas metodas, skirtas vidinei kokybei užtikrinti Europos lygmenyje.

Nepriklausoma  sertifikavimo tarnybae Kiwa išdavė atitikties sertifikatą  (Nr. 0620-CPR-90475/01) Masterbloc gamybos procesui. Be to,  Gubbels Masterbloc Concrete Group Ltd išduotas  Kiwa sertifikatas (Nr. 0620-CPD-41438) , patvirtinantis mūsų gamybos proceso atitiktį.

WTCB SERTIFIKATAS/PAŽYMĖJIMAS

WTCB reiškia  “Mokslinis-techninis centras statybos sektoriaus bendrovėms”. Tai  privati Belgijoje veikianti  tyrimų institucija, kurios pagrindinis tikslas   –   atlikti mokslinius ir techninius tyrimus  Belgijos statybos  sektoriui,  taip pat teikti techninę pagalbą ir konsultacijas bei mokymus  ir, galiausiai, skatinti  naujovių diegimą statybos  sektoriuje. Dalį  WTCB paslaugų taip pat sudaro jos atliekami  techninio  aprobavimo, normalizavimo ir sertifikavimo darbai.

Kaskart, įvesdami į rinką naują produktą, mes pasinaudojame didžiuliu  WTCB  sukauptų žinių bagažu,  kad kruopščiai patikrintume savo produktą visų jo inžinerinių  savybių atžvilgiu.  Tai daryti mums teisiškai neprivalome, bet darome tai savanoriškai ir  savo sąskaita,  kadangi  laikomės savo tradicijos – siekti kokybės ir misijos – tiekti mūsų klientams tik geriausias statybines medžiagas.